Adnan Şensoy Haritası

DİJİTAL ÇAĞIN ONLİNE HARİTASI OLACAK KİŞİSEL HARİTAMLA YENİ ÇAĞ KAŞİFLİĞİNDE BENİM DÜNYAMA BUYURUN

2002-2020 Yılları arasında gerçekleştirdiğim ve hala devam etmekte olduğum kimisi 3,5 ay kimisi 1 hafta kaldığım (Şubat 2020 itibariyle) ;

9 Hac , 45 Umre ve 3 Kudüs turu görevlerimde tespit ettiğim veya güvenilir-emin bir itminan ile temin ettiğim İslam Tarihi ile ilgili noktaları gelecek nesillere miras olsun diye buradan TÜRKÇE işaretliyorum.

Zaten bedava hizmete sunduğum bu çalışma konusunda tek ricam emeğe saygı gösterilmesi ve alıntılarda kaynağın “ADNAN ŞENSOY” veya “www.ADNANSENSOY.com” diye belirtilmesidir.

Saygılarımla

Adnan ŞENSOY


BU PROJEMDE FAYDALANDIĞIM BAZI ÇALIŞMALAR ESERLER:


– TC. Devlet Arşivleri Kataloğu Osmanlı Arşivi (Dijital) = katalog.devletarsivleri.gov.tr
– Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Yolu Tefsiri (Dijital) = kuran.diyanet.gov.tr/mushaf
– Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Dijital) = www.islamansiklopedisi.org.tr
– Diyanet Vakfı Hadislerle İslam (Dijital) = hadislerleislam.diyanet.gov.tr
– Konya İlahiyat Hadis Arama (Dijital) = ilahiyat.konya.edu.tr/dar/index.php
– Ahbaru’l-Mekke, Ebu’l Velid El-Ezraki, Ankara Okulu Yay. (Basılı Yayın)
– Ahbaru’l-Medine, İbn Zebale, Ankara Okulu Yay. (Basılı Yayın)
– Siyer Atlası, Sami b. Abdullah el-Mağlus, Siyer Yay. (Basılı Yayın)
– Esbâb-ı Nüzul,İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, İhtar Yayıncılık
– Kur’an Atlası, Doç. Dr. Ömer Dumlu , Rıza Savaş, Ankara Okulu Yayınları
**************************************************************
– İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi (Dijital) ve (CD) = http://kutuphane.istanbul.edu.tr
-Mekke-i Mükerreme haritası,Erkân-ı Harbiye Heyeti,Demirbaş no:92252, Yer no:IUNEK92252, Raf: Nadir Eserler Kütüphanesi Harita
-Mekke haritası, Seyyid Mehmed Sadık b. Mustafa, Yayın Tarh:Mekke 15 Kanun-ı Sani 1303 [14 Cemaziyelevvel 1305 H [ 27 Ocak 1888], Demirbaş no:NECTY04660, Yer no:XX(1895924.1), Raf konumu:Nadir Eserler Kütüphanesi Proje, Mevcut konumu:IUNEK Proje
-Başlık: [Ravza-i Mutahhara ve Medine-i Münevvere Camisi ve çevresinin planı].
– Başlık: Medine-i Münevvere şehriyle civarının haritası olup Ali-i Hicaz’a izan olunan Erkân-ı Harbiye Heyeti marifetiyle 1297 sene-i hicriyesi Cemaziy’el-evvel ahırinde istikşaf usulüyle ahz ve tersim kılınmıştır.
– D.No:92259: Başlık: Harem-i Şerif ile sair mekân-ı mübareke ve askeriye ve başlıca esvakı gösterir Medine-i Münevvere Şehri’nin haritası olup Canib-i Ali-i Hicaz’a izam olunan Erkân-ı Harbiye Heyeti marifetiyle 1297 sene-i hicriyesi Cemaziye’l-ahırinde istikşaf usulüyle ahz ve tersim kılınmıştır.
– Başlık: Hücre-i Saadetin şimal cihetiyle Bab-ı Cibril ve Babel Nisa ve Dakket’ül Agavat’ın şark cihetinde bulunan mahzenin resmi musaddah ve resmi umimidir.
– Ravza-i Mutahhara ve Medine-i Münevverenin el yapımı resmi;D.No:92595
– Hamidiye Hicaz demiryolu: Bedai’yi Medine’yi münevvere; Muhtasar profil; D.No:93836
– Harita-i Mekke-i Mükerreme; D.No:93652
– Mekke-i Mükerreme Harem-i Şerif-i Saadet-redifin kubbe altlarından sarf-ı nazarla yalnız kumluk ve Beyt-i Muazzam ve Makamat-ı Mübarekelerin bir kıt’a harita-i musattahıdırEs’Seyyid Mehmet Sadık, Kaymakamı Erkân-ı Harp ve Ayn-ı Zübeyde Sermühendisi; D.No:93679
– Mekke-i Mükerremeye ve Harem-i Şerif’e nazaran misafirhane binay-ı cesiminin mevkiini irae eden ;Münir, Erkânı Harbiye Miralayı; D.No:93438
– Medine Haritası; D.No:92255
– Mekke-i Mübarekede vaki Harem-i Şerif ve Kabe-i Muazzamanın makta ufkıyeleriyle Safa ve Merve ve Mes’a ve civarı haritasıdır:”96″ sene-i Rumiyesinde Canib-i Ali-i Hicaz’a izam olunan Erkân-ı Harbiye Komisyonu marifetiyle ahz ve tersim kılınmıştır.; D.No:92256
– Ta’if haritası: Canib-i Ali-i Hicaz’a izam buyurulan Erkân-ı Harbiye Heyeti marifetiyle 1297 senesi Şevval’inde istikşaf usulüyle ahz ve tersim kılınmıştır.;D.No:92257
– Canib-i Ali-i Hicaz’a izam olunan Erkân-ı Harbiye Heyeti marifetiyle 98 senesi Rebi’ül-evvelinde topografya muntazama usulüyle ahz olunan Cidde Kasabası haritasıdır.; D.No:92260
– 1297 Rebi’ül-ahirinde Canib-i Ali-i Hicaz’a izan olunan Erkân-ı Harbiye Heyeti marifetiyle ve istikşaf suretiyle ahz ve tersim kılınan Yanbu al-Bahr (Janbu al-bahr) kasabası haritasıdır; D.No:92254
– 1861 sene-i miladisinde Kudüs-ü Şerif’in Heyet-i Hazıra ve Asar-ı Kadime-i meşhuresiyle sabık Sardunya Erkân-ı Harp Zabitanından Mösyö Armet Piyerot’un resmeylediği nüshasının aynı olarak Mekteb-i Fünunu Bahriye-i Hazreti Şahane de tab ve temsil kılınan haritasıdır; D.No:93337
**************************************************************
– İBB Atatürk Kitaplığı (Dijital) = ataturkkitapligi.ibb.gov.tr
– Medine-Mekke araştırmaları grubu (Dijital) = taibanet.net
– Muhammed Hamidullah, Savaşlar, 116
– M. Asım Köksal, İslam Tarihi, C.5,S.227
– İslam Kültür Atlası, S.126
– Osmanlı döneminde medinede yapılan tarihi eserler , Tez no: 211804
– Medine’de Osmanlı dini imar faaliyetleri: Mescid-i Nebevi örneği (1818-1861) , Tez no:288826
– Hicri birinci yüzyılda Medine şehri (Fiziki, demografik, idari, iktisadi, ve sosyal yapısı) / Tez no: 378981


Haritayı GOOGLE MAPS uygulama sayfasından daha kaliteli inceleyebilirsiniz. Böylece cep telefonundan da görebilirsiniz:


link:

Haritam

1.alternatif LİNK:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1H70Bfo8DRqJCTGNT8PytJe9uSUo&hl=en_US&usp=sharing

2.alternatif LİNK:

https://drive.google.com/open?id=1H70Bfo8DRqJCTGNT8PytJe9uSUo&usp=sharing

3.alternatif LİNK:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1H70Bfo8DRqJCTGNT8PytJe9uSUo&ll=22.93196371012636%2C40.50733294375004&z=7

4.alternatif LİNK:

https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1H70Bfo8DRqJCTGNT8PytJe9uSUo&hl=tr


Yukarıdaki linki orjinal haritaya yönlendirir. Aşağıdaki frame ise sitemizden görsel sağlar.


ONLİNE HARİTAM BEN ÖLMEDEN İZLE VE FAYDALAN

SAYAÇ