2011 HAC ve izahı

Bunun sebebi hikmeti: * En başta iman ettiğimiz yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanın sahibi dostumuz ve Rabbimiz Allah’ımızın rızasına kavuşmak için yapılan bir yolculuk olması * Hacc’ın bütün ibadetleri kapsayan müthiş bir kulluk eğitimi olması * Hz.Peygamberi ve O’nun yol arkadaşlarıyla sair Enbiya’nın ve ve Evliya’nın adımları üzerinden KAİNATI, VAROLUŞU, GEÇMİŞ ve GELECEK HAYATI, UÇSUZ BUCAKSIZ EVRENİ, GÜNLÜK OLAYLARI ve ANI doğru şekilde algılayıp yorumlamaya sebep olması * İman – amel – ahlak ana başlıklarını detaylarıyla sunan okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt, şifa ve hidayet kaynağı olarak gönderilen mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim’i uygulamalarıyla hissettirmesi * Sonraki hayatımızı (yani Hacc sonrasını) ebedi cennetin bir bahçesi misalinde neşe, huzur, saadet ve mutluluk içerisinde nasıl yaşayabileceğimizin hayat programlamasını yapabilme birikimi sağlaması… gibi etkinliği vardır. Tabiki orada ilahi kudretin icabeti nasip ettiği herkes VELİ değildir. Oraya davet edilen üç sınıf insan olduğunu öğreniyoruz hadislerden ve sahabe sözlerinden ve tabiin ifadelerinden…

Pazar günü inşaallah yine Hac’da olacağım:
2011 HAC ve izahı
Yine bir HAC yolculuğunun eşiğine geldik hamdolsun…
Saadet asrına, ENBİYA’ların yurduna, en önemli vahiyle arınmış kutsal haremeyne intikalin adıdır HAC…
Her ne kadar sene içerisinde birçek kez Mekke-Medine’de bulunmak nasip oluyorsa da, HAC bambaşka bir sefer.
SABRI öğreten, tedbirlerin TAKDİR karşısındaki acziyetini gösteren, teslimiyeti TEVEKKÜL kıstaslarınca yaşatan, helalleri ALLAH için harammışcasına terkedebilecek imanı tattıran, milyonlardan oluşan kutlu bir ailenin ferdi olduğumuzu hatırlatan, kültürler arasında müthiş bir diyalog kurduran, yeryüzündeki en büyük toplu ibadet ve ümmetin kongresidir HAC…
Umre kişinin özüne yürüyüştür, HAC ise kişinin bizlikle bütünleşmesidir. Hep “BEN” diyen egoist nefis UMRE ile “BİR BEN VAR BENDE BENDEN ÜÇERU” çözündeki esrara biat edercesine kendini bulur. Elest meclisindeki AHDE VEFA ile Biatlaşır, sözleşir Rabbisiyle.
HAC ile  çokluktaki tevhidi yaşar HACI. Arafat’ta arif olmayı, Müzdelife’de şuurlanmayı, Mina’da iç alemini işgal eden nefsin ve gönül alemine darbe yapmış, ihtilal yapmış şeytanın vesveselerinden arınmayı yaşar ve hedy kurbanıyla bunları şükrü içerisinde UMRE biatındaki gibi Tavaf ve Sa’y ile binlerle birlikte “BİR” olmayı yaşar BİR olan Allah’ın huzurunda.
Bu muhteşem ibadet bu kadar büyük bir “FAKÜLTE” ve bu demde önemli “ETÜT” olduğu için, sonsuz şefkat ve engin merhamet sahibi Allah dünyanın neresinde olursak olalım ömrünüzde en az bir kere dahi olsa bu ibadeti icra etmemizi bizden istiyor ve diğer hiçbir ibadette belirtilmemiş bir bandrolle göz önüne koyuyor:
” وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “
” Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. ” Âli İmrân:97
Bunun sebebi hikmeti:
* En başta iman ettiğimiz yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanın sahibi dostumuz ve Rabbimiz Allah’ımızın rızasına kavuşmak için yapılan bir yolculuk olması
* Hacc’ın bütün ibadetleri kapsayan müthiş bir kulluk eğitimi olması
* Hz.Peygamberi ve O’nun yol arkadaşlarıyla sair Enbiya’nın ve ve Evliya’nın adımları üzerinden KAİNATI, VAROLUŞU, GEÇMİŞ  ve GELECEK HAYATI, UÇSUZ BUCAKSIZ EVRENİ, GÜNLÜK OLAYLARI ve ANI doğru şekilde algılayıp yorumlamaya sebep olması
* İman – amel – ahlak ana başlıklarını detaylarıyla sunan okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt, şifa ve hidayet kaynağı olarak gönderilen mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim’i uygulamalarıyla hissettirmesi
* Sonraki hayatımızı (yani Hacc sonrasını) ebedi cennetin bir bahçesi misalinde neşe, huzur, saadet ve mutluluk içerisinde nasıl yaşayabileceğimizin hayat programlamasını yapabilme birikimi sağlaması… gibi etkinliği vardır.
Tabiki orada ilahi kudretin icabeti nasip ettiği herkes VELİ değildir. Oraya davet edilen üç sınıf insan olduğunu öğreniyoruz hadislerden ve sahabe sözlerinden ve tabiin ifadelerinden:
1- Allah’ın sevdikleri:
Mekke’de bire yüzbin Medine’de bire bin karşılık sevabın vesildiği kutsal harem içerisinde ibadetlerle kendisine kulu daha çok yakınlık sağlasın diye nasip eder intikalini.
2- İmtihan etmek için çağırdırkları:
Kimisini Hz.Adem gibi evladıyla, kimisini Hz.Eyyub gibi bedeniyle, kimisini Hz.Yusuf gibi nefsiyle, kimisini Hz.Yunus gibi akrabalarıyla, kimisini Hz.Lut gibi eşiyle, kimisini Hz.İbrahim gibi babasıyla, kimisi Hz.Musa gibi halkıyla, kimisi Hz.İsa gibi arkadaşlarıyla, kimisini Hz.Muhammed sav gibi herşeyle imtihan ederki, Kur’an’da “ne güzel kul” diye övülen bu enbiya gibi “SABR-I CEMİL=Güzel sabır” ile sabırlanarak onların mükafatları gibi mükafatlansın diye
3- Cezalandırmak için:
Müminlerin imanını arttıran bazı haller, inkarcıların inkarını arttırır. İman ile inkarı ise nufus cüzdanı belli etmez. İmanı ise ancak Allah bilir ve kulu ile kendi arasındadır. Bu kişiler ibadet maksadıyla gitmezler. Merak ile gider. Onunla kavga eder, ona iftira eder, bunu gıybet eder, şuna eziyet eder. Boş gitmiştir ama bir yüzbin sevap karşılığı gibi günah karşılığıda bulunan o beldelerdeki hikmetten uzak, nasipten mahrum olarak günah yüküyle geri dönerler.
Peki biz hangi sınıftan çağırılanlardanız?
Hac’a gitmeye hak kazananlara bendenizin tavsiyesi, yukarıda arz ettiğim silsile doğrultusunda şu soruları kendisine sorması yönünde olacaktır:
  • NEDEN HAC YAPIYORUM, NİÇİN HAC YAPIYORUM, KİME HAC YAPIYORUM VE NE HEDEFLİYORUM…
Rabbim Efendimizin hadisinde “Hac ibâdetini benden öğrenin” buyurduğu gibi Yaparak O sevgilimiz gibi Haccı yapabilmeyi ve böylece memleketimize döndüğümüzde sadece hurma ve zemzemle değil;
Bu oradaki ve oradan döndükten sonraki hayatımız tespit edecektir. Bu tespitide en iyi kişinin kendisi yapabilir.
İnşaallah birinci gruptan olarak çağırıldığımız beldeden:
Hz.Ebubekir-i Sıddık’in sadakatiyle,
Hz.Ömer’ul Faruk’un adaletiyle,
Hz.Osman-ı Zinnureyn’in ahlakıyla,
Hz.Ali’yyul Murteza’nın cesaretiyle,
Hz.Haticetûl Kubra’nın vefasıyla,
Hz.Aişe-i Sıddıka’nın ilmiyle,
Hz.Fatıma’tuzZehra’nın edebiyle,
Hz.Ebu Zer el-Gıffari’nin zühdüyle,
Hz.Abdullah bin Ömer’in havariliğiyle,
Hz.Ebu Hureyre’nin ferasetiyle,
Hz.Bilal bin Rebah’ın huşusuyla,
Hz.Hamza-i Esedullah’ın azmiyle,
Hz.Habbab bin Eret’in tevekkülüyle,
Hz.Esma binti Ebubekr’in hizmetiyle,
Hz.Suheyb-i Rumi’nin fedakarlığıyla,
Hz.Ebu Talha’nın cömertliğiyle,
Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah’ın eminliğiyle,
Hz.Ebu Dücane’nin uzletiyle,
Hz.Sad bin ebi Vakkas’ın kahramanlığıyla,
Hz.Mus’ab bin Umeyr’in mücadelelerdeki sabr-ı cemiliyle,
120.000 sahabenin her birine (Alla hepsinden razı olsun) kendi feyiz denizinden katreler tecelli ettiren AHMEDİ MAHMUDU MUHAMMED MUSTAFA’ın (sav) usve-i hasene (en güzel örnek) olan hayatıyla dönebilmeyi nasip eylesin…

“Lebbeyk! Allâhümme lebbeyk. (Buyur Allah’ım, emrine âmâdeyim buyur)
Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. (Senin eşin ve ortağın yoktur, buyur)
innel’hamde (hamd, övgü, senâ, şükür, teşekkür Sanadır)
ve’nni’mete, (nimet Senindir)
leke vel’mülk, (mülkde Senindir)
lâ şerîke lek. (Senin eşin, benzerin ve ortağın yoktur)’’

 “Buyur Allah’ım buyur, Davetini duydum ve iman ettim, davetini duydum ve teslim oldum, davetini duydum ve icabet ettim, davetini duydum ve aşk ile yollara düştüm. Buyur Allah’ım buyur. Senin eşin ve ortağın yoktur, buyur. herşeyi yoktan var edip yaratan ve yaşatan ancak Sensin. Sen birsin, Sen teksin, her şey sana muhtaç, Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Hüküm Sana aittir. Tek ilah Sensin, yalnız Sensin, yalnız Sen. Ve ben sadece Sana yöneldim, buyur. Hamd, övgü, teşekkür Senindir, yalnız Sana Hamd ederim. Nimet Senindir, yalnız Sana şükrederim. Mülk Senindir, yalnız Senden isterim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Tekrar tekrar söylüyor tüm kâinata haykırıyorum ilahım yalnız Sensin, Rabbim yalnız Sensin, Mevlam yalnız Sensin(cc) …”
Pazar günü müminlerin dostu, dostumuz Cenab-ı Hak ihsan buyurursa yine görevli olarak HACC’da olacağım. Rabbim şuurundan mahrum etmeden ibadetlerimizi kabul eyleyip, ibadetlerimize sadık kalmak ile bizleri onurlandırsın duasıyla…
Sevgili Peygamberimizin duaları üzerinize olsun.
Selam ve dua ile
Adnan Şensoy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir