Bizim örfî ritüellerimiz geçmişin asaletini geleceğin hedefini taşır – Bed-i Besmeledeki konuşmam

Bizim örfî ritüellerimiz geçmişin asaletini geleceğin hedefini taşır – Bed-i Besmeledeki konuşmam