20 Nisan 571

Hayırlı Cumalar

*Bugün Hz.Muhammedﷺ efendimizin milâdi doğum günü.*

Hz.Muhammedﷺ,
20 Nisan (12 Rebiyülevvel) 571 tarihinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz.Peygamber’in annesi,Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan Âmine’dir. Babası ise yine Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan Abdullah’tır. Babası, Rasûlullâhﷺ henüz dünyaya gelmeden ticaret maksadıyla çıktığı bir yolculuk sırasında Medine’de hastalanıp vefat etti. Yetim olarak hayata gözleri açan bu küçük çocuğa dedesi Abdülmüttalip tarafından, Araplar arasında az rastlanan Muhammed adı verildi. Bir müddet annesiyle beraber kalan Hz.Muhammedﷺi bu
süre içerisinde amcası Ebu Lehep’in cariyesi Süveybe tarafından da emzirildi.
40-63 yaşları arasında 13 yıl Mekke’de, 10 Medine’de toplamda 23 yıl Peygamberlik yaptı. Allahﷻ , Hz.Muhammedﷺin izinden ayırmasın ve kevser havuzunda buluştursun.

*Bugün bir özet siyer kitabı okuyarak O’nu yâdetmeli*

Anlayabilmek için anmalı anmalı anmalı.

Selam ve dua ile

*www.AdnanSensoy.com*