Karagumrûkî

KARAGÜMRÛKÎ

Bendeniz Adnan ŞENSOY hoca. Karagümrûkî mahlasıyla bazı Divan mahiyetinde, risale nisbetinde, minik hikmetli şiirvari edebi mısralarımı insanlığa ithaf ediyorum. Hayatımdaki tüm çalışmalar gibi bana ayrılan zaman diliminin sonrasında inkişaf edeceğini sandığım bu çalışmamın notlarını buradan arz ediyorum:

“HAK TEALA EL-HAK VÂRIMDIR,
HAK TEALA EL-HAK YÂRIMDIR.”


Karagümrûkî
(Adnan Şensoy)

DİVÂN-I KARAGÜMRÛKÎ

HAK İÇİN

Her hâle şükür etmeli Hak (Allah) için,

Hesap günü el edebilmek Hak için.

Keder ve hüzün basar ruha karabasan misali,

Lakin Hak’a vüsul eyle müjde-i nebevideki kuş misali.

Kuş muhtaç haline maruf olunca,

Tevekkül-ü Hak ile menazili arza vasıl olunca,

Murad-ı ilahiyeye, ikramı ğaniyyeden bahşişle memnun olur.

Hâsılı,

Her hâle şükür etmeli Hak (Allah) için,

Hesap günü el edebilmek Hak için.

Kitap Google Play’de bu kitabım yakında yayınlanacak takipte kalabilirsiniz:
https://play.google.com/store/books/author?id=Adnan+%C5%9Eensoy

SAYAÇ